Externe Competitie

Rhenen 2 kan muren van Kasteel 2 niet slechten

Op vrijdag 22 april 2022 reisde Rhenen 2 af naar Wijchen waar de strijd werd aangebonden met de
ridders van Het Kasteel 2. De thuiswedstrijd tegen het derde team van de kasteelheren was in een vrij
eenvoudige overwinning geëindigd. Op forsere tegenstand werd ditmaal dan ook gerekend, temeer
daar de Wijchenaren nog om promotie of zelfs het kampioenschap streden. En ook de voortekenen
waren niet gunstig. Had het team uit de Grebbestad in de voorbereiding immers niet met meerdere
ziektegevallen te kampen? Al met la niet vreemd dan ook dat de muren van het Wijchense kasteel
niet te slechten bleken. Na heftige schermutselingen moest met een 4 – 2 nederlaag genoegen
worden genomen.

Al voordat de strijd tegen Het Kasteel 2 was er al sprake van de nodige spanning. Vraag was namelijk
of Rhenen 2 wel met een volledig team zou kunnen afreizen. Het begon ermee, dat René Hovestad
liet weten geveld te zijn door het coronavirus. Gelukkig was Karel Troostheide bereid om in te vallen.
Het team was weer compleet, maar een dag voor de wedstrijd meldde Gerard de Visser zich met een
stevige griep af. Het bleek niet meer mogelijk nog een tweede invaller te vinden. Totdat een paar uur
voor vertrek naar Wijchen het verlossende telefoontje uit de Berkenlaan kwam. René Hovestad had
COVID-19 van zich afgeschud en kon gewoon meespelen.

Door computerproblemen was het helaas niet goed mogelijk een volledig wedstrijdverslag te
genereren. Ook kon niet geput worden uit mogelijke geschriften van de Wijchenaren. Het verslag
blijft ditmaal dus beperkt tot de partijen van Paul Akkermans en Wim Schreurs. Beide spelers wisten
een half punt te scoren.

Paul Akkermans (bord 2) trof in Henk van den Berg ook dit keer weer een sterke tegenstander. Henk
opende met c4 en er kwam een voor Paul onbekende opening op het bord. Een zwart paard trapte
in een valletje en mocht al vroeg in de partij op stal. Niet veel later viel ook nog een dubbelpion. De
rug werd dus nog maar eens gerecht in een poging om zo mogelijk de stukken op het bord te
houden. In een poging Paul mat te zetten ruilde Henk een stel torens, waar dameruil meer voor de
hand zou hebben geleigen. Met de dames nog op het bord kreeg zwart weer mogelijkheden om te
partij gaande te houden. Door sterk maneuvreren kwam Henks dame in een penning terecht en was
de partij weer in evenwicht. Met ieder nog 5 minuten op de klok wist Paul ten slotte door het
forceren van zetherhaling de veilige remisehaven te bereiken. 

Wim Schreurs (bord 5) kwam deze deze keer met wit spelend met een Spanjaard op de proppen. Na
de kenmerkende openingszetten dreigde Wim in het vroege middenspel door een ongelukkige zet
met de dame enigszins van het juiste spoor af te raken. Tegenstander Ben van Cuyk profiteerde
hiervan door met zijn e-pion naar e4 op te trekken. Een remisevoorstel van zwart op zet 32 werd
terecht afgewezen, maar nog geen 5 zetten later moest een kwaliteit worden ingeleverd. Het valt te
begrijpen dat wits voorstel om te remiseren eveneens niet werd geaccepteerd. Uiteindelijk draaide
de partij op voorstel van de kasteelridder uiteindelijk na bijna 50 zetten alsnog op een gelijkspel uit.
René Hovestad (bord 1) ondervond geen hinder van de corona-aanval en wist binnen betrekkelijk
korte tijd tegenstander Mark Topper te vloeren. Rutger Mauritz (bord 3) had het niet getroffen met
zijn tegenstander Kosse Stegeman (naar later zou blijken de topscorer met 8 uit 9 uit onze poule 3 E ).
Geen schande dus om het punt te moeten inleveren. Ook Geurt van Veenendaal (bord 4) en Karel
Troostheide (bord 6) moesten de eer aan hun tegenstander laten. Bram van den Kamp en Joey
Brouwer lieten de mannen uit de stad van Cunera in het stof bijten.